KROPPEN SOM POLITIK – kroppens begränsningar och möjligheter i performancekonst

KROPPEN SOM POLITIK – kroppens begränsningar och möjligheter i performancekonst
Onsdagar 1/6 och 8/6 kl. 18.30-21

Malmö Konsthall
S:t Johannesgatan 7

Mellanrummet/Restaurang SMAK 
Anna Maria Maiolino, In-Out (Antropofagia), 1974. Från serien Fotopoemação


Två onsdagskvällar där kroppens och språkets möjligheter och begränsningar i konsten står i fokus utifrån samtida feministiska konstteorier. Programmet tar historiskt avstamp i kroppskonstens framväxt under 1960-talet och visar hur idéer och strategier som föddes då tar sig uttryck idag. Performanceprogrammet presenteras i förbindelse med Anna Maria Maiolinos utställning på Malmö Konsthall.


Onsdag 1/6 kl. 18.30-21
Föreläsning av Sanne Kofod Olsen, chef för Museet for Samtidskunst i Roskilde
Performance: Jenny Grönvall, Mr. Meese und die Lieder aus dem Herzen #3

Onsdag 8/6 kl. 18.30-21
Performance: Leif Holmstrand, MAKING UP STORIES
Paneldiskussion

Fri entré, men begränsat antal platser. Samarr. Ellen Suneson & Julia Björnberg, frilansande curatorer, och W.I.S.P.


Inom feministisk teori har det vuxit fram ett intresse att berätta en parallell konsthistoria från modernismen till idag. Idén är att ställa 1900-talets konsthistoria i relation till värde- och genushierarkier. Man har föreslagit en mer förkroppsligad, intersubjektiv och performativ konsthistorisk praktik. Den västerländska konstscenen genomsyrades under modernismen av en diskussion om vilken roll konsten och konstnären borde ha. Här etablerades och osynliggjordes föreställningen om Konstnären som lika med en vit, medelklass man. En föreställning som gjorde det enormt svårt för kvinnor att slå sig fram som konstnärer och som än idag påverkar hur man bedömer och upplever konst. Den konstform som ansetts mest effektiv för att göra motstånd mot och synliggöra den normerande idén om Konstnären blev kroppskonsten genom att den visade fram den konstnärligt skapande kroppen som kvinnlig, queer, inte vit, överdrivet maskulin eller på annat sätt icke-normativ. Än idag använder många konstnärer som arbetar med feministiska frågor den egna kroppen i sina verk för att synliggöra den normaliserande föreställningen om konstnären. Genom programmet presenteras en berättelse som utmanar och nyanserar den etablerade historieskrivningen och samtidigt visar på hur dessa frågor behandlas av samtida performancekonstnärer.


Presentation av medverkande

JENNY GRÖNVALL, född 1973, boende och verksam i Malmö. Utbildad vid Konstfack i Stockholm 1995-1998 och Malmö Konsthögskola 1999-2002. Grönvall arbetar främst med performance. Bland annat har hon sedan 1998 arbetat med projektet Peggy-Sue och sedan 2007 med performanceföreställningen Mr Meese. I hennes konstnärskap utforskas utrymmen för kropp, kön, klass och sociala positioner. Grönvall finns representerad på Malmö Konstmuseum och Museum Anna Nordlander. Hon har tidigare medverkat vid bland annat Göteborgs konstbiennal, Ystad Konstmuseum, Lilith Performance Studio och Dunkers kulturhus.
http://www.jennygronvall.se/

LEIF HOLMSTRAND, född 1972, boende och verksam i Malmö. Utbildad på Konsthögskolan i Malmö 1997-2002. Holmstrand är författare och konstnär och använder sig av uttryckssätt som performance, foto, text, video, ljud och skulptur. I konstnärskapet söker han en drömartad genusupplösning där han försöker hitta och tänja kroppens kulturella och biologiska gränser. Holmstrand har deltagit i grupputställningar på Moderna Museet i Stockholm (2010), A1 Space i Hong Kong (2009), Bonniers Konsthall i Stockholm (2007). Han har utfört aktioner och performances på Lilith Performance Studio i Malmö (2008), Gallery PS122 i New York (2007), A.I.T. Room i Tokyo (2005) och Galleri Muu i Helsingfors (2003).
http://www.leifholmstrand.com/

SANNE KOFOD OLSEN, född 1970, chef för Museet för Samtidskunst i Roskilde. Kofod Olsen har länge intresserat sig för och arbetat med feministisk performance. Föredraget den 1 juni kommer att ge en historisk ingång till kroppskonstens framväxt och ge exempel på hur denna tar sig uttryck idag med nedslag i Grönvalls, Holmstrands och Anna Maria Maiolinos konstnärskap.

ANNA MARIA MAIOLINO, född 1942, boende och verksam i Brasilien. Malmö Konsthall visar den första stora retrospektiva utställningen i Europa med konstnären. Maiolinos komplexa verk har utvecklats genom en rad olika media: poesi, träsnitt, foto, film, performance, skulptur, installation och framför allt teckning. Den stora variationen av motiv, fokus och stil som bär upp hennes verk följer inte en linjär utveckling, varken i verken eller tidsmässigt. Maiolino undersöker hur vi formas av språk, men också av det s.k. ”abjektet”, det som stöts bort från kroppen och omvandlas till ett främmande element. Sålunda fastställer abjektet inte bara kroppens gränser, som är socialt reglerade och kontrollerade, utan också subjektets gränser. Performanceprogrammet presenteras i förbindelse med Anna Maria Maiolinos utställning på Malmö Konsthall.
http://www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s/2637
Kontakt: Julia Björnberg 0722214496, Ellen Suneson 0706391718