Byråns Andreas Nilsson skriver om Lotten Pålsson och Kristina Bengtssons utställning We Look And We See på FasadPhoto-reportage is a means of expressing oneself more through images than words. The images can be sculpted, drawn or photographed, the medium isn’t important.


Bruno Munari, 1944Kristina Bengtsson och Lotten Pålsson presenterar We Look and We See – photo-reportage, en skulptural diabildsinstallation där bild, text och rum binds samman.

We look and We See tar med betraktaren in i ett flöde av bild och ord. Med början på en bakgård någonstans, som med jämna mellanrum återkommer med olika scenarier, varvas text och bild. Det ena övergår i det andra, och objektens ordning omkullkastas.

Trots många av fotografiernas statiska karaktär återfinns en rörelse, ibland en obalans. En skugga faller, objekt balanseras, saker ställs fram och plockas bort. Vad som händer är att stämningar skapas, vi träder in, betraktar och lämnar ett slutet rum eller en teaterscen. Och på nämnda bakgård är aktiviteten påtaglig.

Samtidigt, i ofta korta poem, berättas historier på ett självklart och självsäkert vis. Ibland absurda berättelser blir här så övertygande att läsaren inte kan förneka dem. Fantasi och surrealistiska händelser blir verkliga. Allt är möjligt i reportaget. Flaskskeppets personal får liv (och känner sig uttråkade) i väntan på vinden som ska ta tag i deras segel.

- We seamen want to die in a seamanly manner!


/ Andreas Nilsson
Konstföreningen Byrån

Kristina Bengtsson (f. 1979) är konstnär och fotograf baserad i Köpenhamn. Hon är utbildad på Glasgow School of Art, Skottland.

Lotten Pålsson (f. 1977) är fotograf och konstnär baserad i Malmö. Hon är utbildad på Högskolan för Fotografi i Göteborg.